OSA SPOTLIGHT

/ Home

มองหาทีมร่วมทัพกับเรา

โอกาศดีๆ กำลังมาถีงสำหรับน้องๆ พี่ๆ ที่ต้องการก้าวไปด้วยกันกับเรา

สนใจงานขาย มีความรู้เรื่องเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม พูดภาษาอักกฤษได้ดี รักการเรียนรู้

คิดว่าคุณมีความสามารถ ก้าวมาเดินไปด้วยกัน

การทำงานของเราเป็นมืออาชีพ มาร่วมดูแล วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการซ่ำบำรุงแลกะารขาย จัดทำเอกสารติดต่อมาคุยกัน