OUR WORKSHOP

/HOME

Authorization

บริษัท OSA THAILAND สร้างความมั่นใจด้วยมีใบรับรองถีงความมาตรฐานที่มอบให้กับลูกค้า และการบริการ

Read More

News

ในสวนนี้จะเป็นการรวบรวมการซ่อมบำรุงต่างๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการทางเราในสวนนี้จะเป็นการรวบรวมการซ่อมบำรุงต่างๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการทางเราในสวนนี้จะเป็นการรวบรวมการซ่อมบำรุงต่างๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการทางเราในสวนนี้จะเป็นการรวบรวมการซ่อมบำรุงต่างๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการทางเรา


Workshop เฟส 2 เจอกันเร็วๆ นี้
read more.

Job Reference

ในสวนนี้จะเป็นการรวบรวมการซ่อมบำรุงต่างๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการทางเราในสวนนี้จะเป็นการรวบรวมการซ่อมบำรุงต่างๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการทางเราในสวนนี้จะเป็นการรวบรวมการซ่อมบำรุงต่างๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการทางเราในสวนนี้จะเป็นการรวบรวมการซ่อมบำรุงต่างๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการทางเรา


PTT OCS4 : Overhaul Anti Surge Valve
read more.

PTT OCS4 : Overhaul Pressure Control Valve
read more.

Exion Asia (Singapore) : Overhaul Slide Gate Valve
read more.